Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Klaudia Waś

Klaudia Waś

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji z ramienia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Praktyk Treningu Zastępowania Agresji ART.

Doświadczenie zdobywała w NZOZ Centrum Psychoterapii w Myślenicach, Poradni Leczenia Uzależnień „Powrót z U” w Krakowie, ośrodku pomocy postpenitencjarnej Centrum Integracji Pro Domo przy Małopolskim Stowarzyszeniu Probacja, a także w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla chłopców oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla dziewcząt w Krakowie. Obecnie pracuje w Ośrodku Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików przy Krakowskim Stowarzyszeniu Terapeutów Uzależnień.

Przyjmuje osoby uzależnione chemicznie i behawioralnie, osoby identyfikujące się z tzw. współuzależnieniem i syndromem DDA, a także osoby używające w sposób ryzykowny lub szkodliwy. Przyjmuje młodzież od 15 r.ż.

Pracuje w oparciu o psychodynamiczne rozumienie relacji terapeutycznej i podejście egzystencjalne, czerpiąc inspiracje z innych nurtów psychoterapii i uwzględniając różnorodność technik terapeutycznych.

  • Konsultacja indywidualna: 140 zł

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica