Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

dr n. med. Katarzyna Olszewska

Katarzyna Olszewska

Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej. Zajmuje się diagnozą oraz rehabilitacją neuropsychologiczną osób dorosłych z dysfunkcjami wynikającymi z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Specjalizuje się w diagnozie różnicowej zaburzeń psychosomatycznych, psychiatrycznych oraz neuropsychologicznych, w tym diagnostyką otępień. Dzięki przeprowadzanej diagnostyce neuropsychologicznej pomaga poznać mocne i słabe strony w zakresie procesów poznawczych badanej osoby, co pozwala zaplanować efektywną rehabilitację, jak również przewidzieć ewentualne trudności w pracy zawodowej, czy w codziennym funkcjonowaniu.

Jako starszy asystent w II Oddziale Klinicznym Kliniki Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych jest związana zawodowo ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, gdzie od 9 lat prowadzi diagnozę oraz terapię osób dorosłych chorujących somatycznie. Zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną funkcji poznawczych pacjentów m.in. po nagłym zatrzymaniu krążenia, osób przygotowywanych do zabiegów kardiochirurgicznych i chorych po interwencjach sercowo-naczyniowych (np. osób po zawale serca, z niewydolnością serca, po zabiegach wymiany zastawek serca, czy po zabiegu CABG).
Równocześnie pracuje diagnostycznie i terapeutycznie z osobami chorymi somatycznie z problemami nerwicowymi, zaburzeniami nastroju oraz trudnościami adaptacyjnymi do stresu choroby. Pomocą psychologiczną obejmuje także ich osoby bliskie.

Jest asystentem w Zakładzie Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla polsko- i anglojęzycznych studentów medycyny Collegium Medicum UJ oraz School of Medicine in English UJ. Autorka specjalistycznych publikacji oraz wystąpień na konferencjach naukowych w języku polskim i angielskim. Jest opiekunem stażystów w ramach specjalizacji w zakresie Psychologii Klinicznej.
Doświadczenie zawodowe w zakresie diagnozy neuropsychologicznej zaburzeń pamięci, uwagi, myślenia, zdolności intelektualnych oraz innych funkcji poznawczych u osób nadużywających substancji psychoaktywnych zdobywała także w ramach współpracy z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

Poznaj również innych naszych specjalistów: