Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Katarzyna Hołda

Katarzyna Hołda

Psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacji, prowadzi terapię w nurcie psychodynamicznym.

Absolwentka Filologii Polskiej UŚ oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Psychologii w Zarządzaniu w AE w Katowicach. Ukończyła pełne sześcioletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, w tym m. in. specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii młodzieży oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Certyfikowany terapeuta uzależnień. Certyfikat Krajowego Biura d/s Przeciwdziałania Narkomanii.

Doświadczenie zawodowe zdobywa prowadząc terapię indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży. Współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Tychach, realizuje także program reaktywacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz osadzonych w ZK. Pracuje pod superwizją.

Poznaj również innych naszych specjalistów: