Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Karolina Babulska

Karolina Babulska

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie; należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i poszerza je w Centrum Zdrowia Psychicznego Pro Vita, również w Krakowie. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych doświadczających m.in. problemów emocjonalnych i trudności w relacjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Poznaj również innych naszych specjalistów: