Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Kamila Jethon

Kamila Jethon

Specjalista psychoterapii uzależnień – certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna. Pracuje w Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Monar w Krakowie.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralnego, a także z współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, pracując z osobami dorosłymi oraz młodzieżą.

Stale rozwija swoje kompetencje zawodowe i poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w kursach, szkoleniach. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

UWAGI: przyjmuje młodzież od 15 roku życia

  • Konsultacja indywidualna: 140 zł

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica