Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Kamila Ogrodniczek

Kamila Ogrodniczek

Specjalista psychoterapii uzależnień – certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna. Pracuje w Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Monar w Krakowie.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralnego, a także z współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, pracując z osobami dorosłymi oraz młodzieżą.

Stale rozwija swoje kompetencje zawodowe i poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w kursach, szkoleniach. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

UWAGI: przyjmuje młodzież od 15 roku życia

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa