Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Iwona Kopeć

Iwona Kopeć

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie ostatniego roku szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej uznanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Filozoficzny),

Doświadczenie kliniczne zdobywała na oddziałach psychiatrycznych m. in. w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera, Szpitalu Specjalistycznym im. dra Józefa Babińskiego oraz w Szpitalu Uniwersyteckim. Obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz jako interwent kryzysowy w całodobowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Zajmuje się w szczególności problematyką traumy rozwojowej, emocjonalnej, szokowej i urazowej. Jest w trakcie międzynarodowego certyfikowanego kilkuletniego szkolenia w zakresie metody Somatic Experiencing® (leczenie objawów traumy i łagodzenia chronicznego stresu). Ukończyła również szkolenie w terapii EMDR. W swojej pracy ujmuje człowieka holistycznie i dba o to, aby dostosować metody i techniki do osoby. Regularnie korzysta z superwizji u doświadczonych psychoterapeutów polskich i zagranicznych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, udziela pomocy w kryzysie. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności takich jak różnego rodzaju lęki i niepokoje, mającymi problemy ze snem, ze zmiennymi nastrojami emocjami, funkcjonującymi w skrajnym stresie, mającymi trudności w relacjach z ludźmi, potrzebującymi zrozumieć swoje emocje, prezentującymi zachowania autodestrukcyjne, doświadczającymi objawów ze strony ciała (somatyzacyjnych). W szczególności zajmuje się pomocą osobom z doświadczeniami traumatycznego urazu, traumy złożonej, traumy relacyjnej (potocznie zwanej „DDA” czy „DDD”).

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa