Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Ecole Europeenne de Psychotherapie Socio- et Somato-Analytique, terapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, dydaktyk.

Kieruje Zakładem Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Ponadto, jest związana zawodowo ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie i placówkami leczenia uzależnień.

Realizuje projekty naukowo-badawcze oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny i lekarzy, psychologów, psychoterapeutów. Jest autorką i współautorką: artykułów naukowych, monografii, rozdziałów w książkach z zakresu diagnozy i leczenia osób chorych, a także programów szkoleniowych m.in. „Terapia Par w uzależnieniu – wspomaganie procesu zdrowienia”. Jest kierownikiem studiów Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ pt. „Psychoonkologia w praktyce klinicznej”.

Pracuje w Zespole ds. Specjalizacji z Psychologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Zespole Doradców ds. lecznictwa Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Rady Akredytacji PARPA, a także Zespołach Zadaniowych ds. opracowywania Wieloletnich Programów Wojewódzkich.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dorosłymi osobami chorymi somatycznie, osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin a także osobami w kryzysach psychicznych. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty głównie z zakresu psychologii klinicznej, w tym uzależnień oraz zajęcia coachingowe dla profesjonalistów m.in. dla lekarzy doskonalących swoje umiejętności porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną.

Materiały dla pacjentów - Dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała:

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa