Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Antoni Grzybowski

Antoni Grzybowski

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w ramach całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie (atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej. Kierownik projektu badawczego poświęconego problematyce podmiotowości w teorii i praktyce psychoanalitycznej, w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas staży w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie oraz pracując w Poradni Psychoterapii Dzieci i Młodzieży i w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin prowadzonych przez „Stowarzyszenie Dobrej Nadziei”.

Prowadzi psychoterapię z osobami dorosłymi i z młodzieżą. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

UWAGA: zajmuje się młodzieżą od 13 roku życia

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa