Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

dr Anna Rajtar-Zembaty

Anna Rajtar-Zembaty

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Absolwentka psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ. Ukończyła 4-letnie szkolenie specjalizacyjne z neuropsychologii klinicznej, obecnie w trakcie uzyskiwania tytułu specjalisty. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Związana jest ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Odbyła liczne staże kliniczne na oddziałach neurologii, neurorehabilitacji, neurochirurgii, psychiatrii, psychogeriatrii, kardiologii. Doświadczenie zawodowe zbiera pracując w poradni psychologicznej oraz w programach profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Jest asystentem w Zakładzie Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizuje projekty naukowo-badawcze oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów i dietetyków. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu neuropsychologii i psychopatologii.

Poznaj również innych naszych specjalistów: