Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Anna Kupryjaniuk

Psycholog (specjalność neuropsychologia kliniczna, absolwentka UW), psychoonkolog, terapeuta afazji, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym. Zajmuje się diagnozą różnicową zaburzeń o charakterze psychiatrycznym i neurologicznym, jak również diagnostyką otępień. Od 2018 roku pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Klinice Neurochirurgii i w Oddziale Chorób Afektywnych w Warszawie. Doświadczenie w diagnozach neuropsychologicznych zdobywała na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej (IPiN), w Klinice Neurochirugii (Warszawa, ul. Banacha), Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania (IPiN), na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Konstancinie, w I Klinice Neurologii (IPiN) oraz na Oddziale Neurofizjologii Klinicznej  (IPiN). Obecnie zajmuje się kwalifikacją do operacji pacjentów z chorobą Parkinsona oraz pacjentami z bólem neuropatycznym. Ponadto zajmuje się badaniem pacjentów przed i po zastosowaniu terapii elektrowstrząsowej. W ramach pracy w Instytucie IPiN prowadzi również liczne badania naukowe oraz regularnie publikuje artykuły naukowe w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Ukończyła wiele kursów, staży i praktyk w zakresie neuronauk oraz pracy z osobami doświadczającymi trudności psychicznych. Regularnie uczestniczy w superwizji w zakresie psychoonkologii i neuropsychologii

  • Pierwsza wizyta: 170 zł
  • Kolejna wizyta: 150 zł
  • Pisemna opinia neuropsychologiczna: 80 zł

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica