Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Anna Bańbura-Nowak

Anna Bańbura-Nowak

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Dr J. Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła również szkolenie terapii PTSD (zespołu stresu pourazowego) metodą EMDR (Polskie Towarzystwo Terapii EMDR).

Pracuje w nurcie psychoanalitycznym/psychodynamicznym, inspirując się myślą egzystencjalną. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Tematyką zdrowia i zaburzeń psychicznych zajmuje się w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie bada doświadczenia starszych osób dotkniętych zaburzeniami nastroju oraz w Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją SWPS w Katowicach.

Prowadzi terapię osób dorosłych, dotkniętych kryzysem psychicznym, zmagających się z zaburzeniami nastroju, lękiem, nerwicami, zaburzeniami osobowości, trudnościami adaptacyjnymi.

Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i psychologicznej zbierała między innymi w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Szpitalu Klinicznym im. Babińskiego w Krakowie i Szpitalu im. Babińskiego w Łodzi. Wiedzę psychologiczną zdobytą na Uniwersytecie Łódzkim poszerzała między innymi na stypendium w Örebro University w Szwecji, Parent-Infant Sleep Lab w Durham University w Wielkiej Brytanii oraz w ramach pracy w Fundacji Bez Klamek. Ukończyła Szkołę Trenerską Wszechnicy UJ.

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, European Society for Trauma and Dissociation  Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji.

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa