Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Aleksandra Supryn

Aleksandra Supryn

Psychoterapeuta, psycholog o specjalności kliniczno-sądowej. Ukończyła czteroletnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii (przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), studium terapii uzależnień (w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii) oraz studium terapii zajęciowej. Posiada certyfikat Europass potwierdzający kwalifikacje w zawodzie arteterapeuty. Jest w trakcie procesów certyfikacji w zakresie psychoterapii oraz terapii uzależnień.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w następujących instytucjach: Klinika Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M.Kaczyńskiego w Lublinie, Szpital Specjalistyczny im. dr J.Babińskiego w Krakowie, Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień (Ośrodek Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia). Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W ramach psychoterapii indywidualnej pracuje w nurcie psychodynamicznym łącząc je z rozumieniem psychoanalitycznym. Pracuje z osobami dorosłymi borykającymi się z zaburzeniami osobowości, syndromem DDA/DDD, zaburzeniami nerwicowo-depresyjnymi oraz uzależnieniami. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Interesuje się rozwojem osobistym i metodą Mindfulness, administruje fanpage “Zen i psychoanaliza”.

Poznaj również innych naszych specjalistów: