Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Agata Krzemień

Agata Krzemień

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowo-psychodynamicznym, rekomendowanego przez PTP. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z rodzinami i dziećmi ze spektrum autyzmu, zaburzeniami lękowymi oraz na stażach – w Ambulatorium Terapii Rodzin oraz w Ośrodku Terapii Rodzin na Szlaku. Uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym pomocy pacjentom z depresją, zaburzeniami psychosomatycznymi oraz uzależnieniami w nurcie systemowym. Ukończyła szkolenie z zakresu integracji sensorycznej oraz EEG-biofeedback.

Ma doświadczenie w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, prowadziła również spotkania rodzinne, które miały na celu pomoc systemowi rodzinnemu w zrozumieniu i zaakceptowaniu diagnozy, obniżenie lęku, omówienie aktualnych problemów i trudności systemowych rodziny, etapów pracy z dzieckiem, ścieżek rozwojowych. W pracy z młodzieżą i dziećmi dąży do zaangażowania całej rodziny i do włączenia jej w proces terapii. W pracy z dorosłymi zwraca uwagę na moment, w którym dane osoba aktualnie się znajduje, na jego system rodzinny, ale również na trudności i traumy. Pracuje w formie terapii długoterminowej, psychoedukacji lub wsparcia psychologicznego.

Stara się łączyć zdobytą wiedzę z empatycznym podejściem do pacjenta. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

UWAGA: : przyjmuje dzieci od 7 r.ż. i młodzież

Materiały dla pacjentów - mgr Agata Krzemień:

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa