Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład specjalisty Centrum na II Międzynarodowej Konferencji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

W dniach 16-18 listopada 2018r. odbyła się w Krakowie konferencja pt. “Czy psychiatra kołem się toczy?”. Lek. med. Paweł Gałek, specjalista Centrum Dobrej Terapii, wygłosił w jej ramach wykład “Leczenie uzależnień dzieci i młodzieży z perspektywy lekarza psychiatry”.

Wykład dra Pawła Gałka dotyczył epidemiologii, trudności diagnostycznych i specyfiki leczenia uzależnień w populacji dzieci i młodzieży. W swoim wystąpieniu prelegent uwzględnił nowe substancje psychoaktywne, takie jak dopalacze i leki stosowane w celu odurzania się. Odniósł się także do narastającego problemu uzależnień behawioralnych, w tym siecioholizmu, fonoholizmu, bigoreksji i uzależnienia od gier komputerowych. W trakcie wykładu została poruszona problematyka nawykowych samouszkodzeń niesamobójczych jako schematu zachowań podobnych do uzależnienia. W trakcie wystąpienia specjalista szczególną uwagę poświęcił leczeniu pacjentów z podwójną diagnozą czyli współwystępowaniem uzależnienia i innego problemu psychicznego, jak zaburzenia lękowe, depresyjne, ADHD, zaburzenia zachowania.

Przeczytaj również: