Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

zespół jedzenia nocnego

Zespół jedzenia nocnego

Zespół jedzenia nocnego (night eating syndrome) jest zjawiskiem opisywanym od niedawna jako odrębne zaburzenie z pogranicza zaburzeń odżywiania się i zaburzeń snu oraz aktywności dobowej. Jego rozpowszechnienie w populacji ogólnej wynosi około 1,5%. Kilkakrotnie częściej zjawisko to... »