Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

zaburzenia oddychania podczas snu

Zespół obturacyjnego bezdechu sennego
19 czerwca 2012

Zespół obturacyjnego bezdechu sennego (OSAS - obstuctive sleep apnea syndrome) należy do zaburzeń oddychania w czasie snu i ma niekorzystny wpływ nie tylko na jakość snu (a tym samym na funkcjonowanie w ciągu dnia), ale też na ogólny stan zdrowia. Wieloletnie utrzymywanie się OSAS... »