Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

sporty ekstremalne

Sporty ekstremalne a dwubiegunowość
dr hab. n. med. Marcin Siwek 17 listopada 2015

Obserwacje kliniczne oraz wyniki badań naukowych wskazują, że w grupie osób chorujących na zaburzenia afektywne dwubiegunowe częściej (niż w populacji ogólnej) spotyka się osoby charakteryzujące się większą skłonnością do ryzyka i działań impulsywnych. Skłoniło to polskich naukowców... »