Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

leki przeciwdepresyjne

Anhedonia – niedoceniany objaw depresji

Anhedonia (z greckiego: an - "bez", hedone - "przyjemność") – jest to termin oznaczający w psychiatrii stan, w którym pacjent skarży się na obniżoną zdolność lub nawet niezdolność do odczuwania: przyjemności (zarówno zmysłowej, cielesnej jak i emocjonalnej, intelektualnej czy... »

Fibromialgia – definicja, obraz kliniczny
dr n. med. Marcin Siwek 13 kwietnia 2016

Fibromialgia jest zespołem chorobowym, który charakteryzuje się występowaniem przewlekłych lub nawracających dolegliwości bólowych w różnych częściach ciała. Ból ten może mieć różnoraki i zmienny charakter (np. rozlany, tępy, ostry, palenie, mrowienie) oraz towarzyszą mu czasem takie... »

Wpływ leków na seksualność
dr n. med. Bartosz Grabski 20 listopada 2012

Seksualność jest bardzo ważnym aspektem naszego funkcjonowania i dlatego warto podejmować starania o poprawę w tym zakresie bądź o uniknięcie potencjalnych dysfunkcji, mogących wynikać na przykład z przyjmowania konkretnych leków. Zgodnie z obowiązującym i dominującym modelem opisu... »

Leki przeciwdepresyjne nie uzależniają
dr n. med. Marcin Siwek 8 września 2015

W środkach masowego przekazu, na forach internetowych, wśród osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz w codziennych rozmowach można często spotkać się z obawami lub też przekonaniem, że leki przeciwdepresyjne mają lub mogą mieć działanie uzależniające. Jest to mit, który może... »