Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

leki przeciwdepresyjne

Publikacja naukowa naszego specjalisty
dr n. med. Marcin Siwek 13 marca 2017

W czasopiśmie Psychiatria (Tom 14, Nr 1 (2017), s. 7-20) ukazał się ostatnio  artykuł, pt.: „Zastosowanie wortioksetyny w leczeniu zaburzeń depresyjnych”,  specjalisty Centrum Dobrej Terapii – dr n. med. Marcina Siwka. Autor nakreśla w nim problemy dotyczące skuteczności,... »

Kwasy tłuszczowe omega-3 na depresję?
dr n. med. Marcin Siwek 13 lutego 2017

W ciągu ostatnich kilku lat można zaobserwować eksplozję zainteresowania, a chwilami nawet fascynacji suplementami diety. Niestety, często zdarza się, że postulowane dobroczynne działanie tych substancji w profilaktyce i leczeniu chorób nie jest udowodnione, a jedynie oparte na... »

Anhedonia – niedoceniany objaw depresji

Anhedonia (z greckiego: an - "bez", hedone - "przyjemność") – jest to termin oznaczający w psychiatrii stan, w którym pacjent skarży się na obniżoną zdolność lub nawet niezdolność do odczuwania: przyjemności (zarówno zmysłowej, cielesnej jak i emocjonalnej, intelektualnej czy... »

Wpływ leków na seksualność
dr n. med. Bartosz Grabski 20 listopada 2012

Seksualność jest bardzo ważnym aspektem naszego funkcjonowania i dlatego warto podejmować starania o poprawę w tym zakresie bądź o uniknięcie potencjalnych dysfunkcji, mogących wynikać na przykład z przyjmowania konkretnych leków. Zgodnie z obowiązującym i dominującym modelem opisu... »

Fibromialgia – definicja, obraz kliniczny
dr n. med. Marcin Siwek 13 kwietnia 2016

Fibromialgia jest zespołem chorobowym, który charakteryzuje się występowaniem przewlekłych lub nawracających dolegliwości bólowych w różnych częściach ciała. Ból ten może mieć różnoraki i zmienny charakter (np. rozlany, tępy, ostry, palenie, mrowienie) oraz towarzyszą mu czasem takie... »