Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

depresja lekooporna

Polskie badania nad depresją oporną na leczenie
dr n. med. Marcin Siwek 2 listopada 2016

Zdarza się, że mimo adekwatnego (do obrazu klinicznego depresji) doboru leku przeciwdepresyjnego oraz tego, że dawka leku jest właściwa, a pacjent stosuje się ściśle do zaleceń psychiatry, objawy choroby nie ustępują lub też ich nasilenie zmniejsza się w stopniu niezadowalającym.... »

Depresja oporna na leczenie – różne konteksty

Istnieje wiele definicji depresji lekoopornej, jednak w praktyce klinicznej używamy tego pojęcia najczęściej w przypadku braku satysfakcjonującej reakcji na leczenie (w postaci ustąpienia lub znaczącej redukcji nasilenia objawów depresyjnych), pomimo próby co najmniej dwóch kolejnych... »