Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

czynniki chroniące przed uzależnieniem

Jakie czynniki chronią przed uzależnieniem?
mgr Cezary Barański 3 grudnia 2015

Wyniki badań pokazują, że przyczyną uzależnienia nie jest określona jednostkowa sytuacja, bądź cecha charakteru, tylko złożona zależność między wieloma czynnikami chroniącymi i czynnikami ryzyka. Do czynników chroniących badacze zaliczają kilka określonych elementów mieszczących się... »