Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

choroba afektywna dwubiegunowa

Choroba dwubiegunowa a stan zapalny – polskie badania
dr n. med. Marcin Siwek 8 grudnia 2016

Wyniki badań wskazują, że zarówno depresja nawracająca jak i choroba dwubiegunowa wiążą się z występowaniem zaburzeń funkcji układu odpornościowego oraz aktywacją procesów prozapalnych w całym organizmie. Jednym ze sposobów na obserwację tych zjawisk jest ocena aktywności cytokin,... »

Choroba dwubiegunowa a temperament i rytmy biologiczne
dr n. med. Marcin Siwek 5 grudnia 2016

Znacząca część aktywności naszego organizmu – m.in. sen i czuwanie, temperatura, aktywność układu immunologicznego, praca narządów, wydzielanie hormonów, czynność ośrodkowego układu nerwowego – podlega zmienności dobowej, a czasami sezonowej. Wzorce tej aktywności składają się na... »

Dwubiegunowość a chronotyp – wyniki polskich badań
dr n. med. Marcin Siwek 25 października 2016

Chronotyp to pojęcie odnoszące się do preferencji w zakresie rytmu i aktywności dobowej. U danej osoby chronotyp jest z reguły cechą stałą i stabilną. W języku powszechnym posługujemy się pojęciem „sowy” dla określenia osób, które preferują nocny tryb życia, aktywne są wieczorem i... »

Sporty ekstremalne a dwubiegunowość
dr n. med. Marcin Siwek 17 listopada 2015

Obserwacje kliniczne oraz wyniki badań naukowych wskazują, że w grupie osób chorujących na zaburzenia afektywne dwubiegunowe częściej (niż w populacji ogólnej) spotyka się osoby charakteryzujące się większą skłonnością do ryzyka i działań impulsywnych. Skłoniło to polskich naukowców... »