Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

badania naukowe

Publikacja naukowa naszego specjalisty
dr n. med. Marcin Siwek 13 marca 2017

W czasopiśmie Psychiatria (Tom 14, Nr 1 (2017), s. 7-20) ukazał się ostatnio  artykuł, pt.: „Zastosowanie wortioksetyny w leczeniu zaburzeń depresyjnych”,  specjalisty Centrum Dobrej Terapii – dr n. med. Marcina Siwka. Autor nakreśla w nim problemy dotyczące skuteczności,... »

Depresja poporodowa – badania polskich naukowców
dr n. med. Marcin Siwek 6 lutego 2017

Od lat prowadzone są badania i obserwacje mające na celu identyfikację cech klinicznych, które mogły by wskazywać na zwiększone ryzyko choroby afektywnej dwubiegunowej. Badania takie są istotne ponieważ zaburzenie to – ze względu na różnorodność obrazu klinicznego i podobieństwo do... »

Choroba dwubiegunowa a stan zapalny – polskie badania
dr n. med. Marcin Siwek 8 grudnia 2016

Wyniki badań wskazują, że zarówno depresja nawracająca jak i choroba dwubiegunowa wiążą się z występowaniem zaburzeń funkcji układu odpornościowego oraz aktywacją procesów prozapalnych w całym organizmie. Jednym ze sposobów na obserwację tych zjawisk jest ocena aktywności cytokin,... »

Polskie badania nad depresją oporną na leczenie
dr n. med. Marcin Siwek 2 listopada 2016

Zdarza się, że mimo adekwatnego (do obrazu klinicznego depresji) doboru leku przeciwdepresyjnego oraz tego, że dawka leku jest właściwa, a pacjent stosuje się ściśle do zaleceń psychiatry, objawy choroby nie ustępują lub też ich nasilenie zmniejsza się w stopniu niezadowalającym.... »

Dwubiegunowość a chronotyp – wyniki polskich badań
dr n. med. Marcin Siwek 25 października 2016

Chronotyp to pojęcie odnoszące się do preferencji w zakresie rytmu i aktywności dobowej. U danej osoby chronotyp jest z reguły cechą stałą i stabilną. W języku powszechnym posługujemy się pojęciem „sowy” dla określenia osób, które preferują nocny tryb życia, aktywne są wieczorem i... »