Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Psychoterapia

Zespół doświadczonych i profesjonalnych terapeutów wykształconych w różnych nurtach zapewnia psychoterapię:

●  Indywidualną

●  Grupową

●  Psychodynamiczną

●  Poznawczo-behawioralną

●  Systemową

●  Uzależnień

●  Zaburzeń odżywania się

●  Nerwic (zaburzeń lękowych) i zaburzeń osobowości

●  Zaburzeń seksualnych

Prowadzimy również psychoedukację:

● Spotkania indywidualne, grupowe i rodzinne poświęcone zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności, dotyczących:

  • Przyczyn i objawów zaburzeń psychicznych
  • Zasad i metod ich leczenia
  • Stylu życia sprzyjającego zdrowieniu i profilaktyce nawrotów
  • Wczesnego rozpoznawania i radzenia sobie z nawrotem
  • Indywidualizacji podejścia do leczenia konkretnego pacjenta
  • Uzyskiwania wsparcia, przeciwdziałania wykluczeniu i stygmatyzacji społecznej
Psychoterapia - Materiały dla pacjentów:
Psychoterapia - Nasi specjaliści: