Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Psychoterapia grupowa

Chcesz lepiej poznać siebie i przyczyny swoich trudności?
Chcesz mieć większy wpływ na swoje życie?
Zapraszamy do udziału w grupie terapeutycznej.

Naszą grupę adresujemy do osób doświadczających:

• trudności w życiu z innymi, nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych,
• trudności związanych z wchodzeniem w niekorzystne role społeczne,
• trudności w bliskich, intymnych relacjach,
• dylematów związanych z zależnością lub niezależnością od zdania i opinii innych osób,
• trudności w radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami takimi jak: znalezienie zatrudnienia, ukończenie studiów, umiejętność utrzymania stałej pracy, niemożności sfinalizowania rozpoczętych aktywności,
• niepokoju, objawów somatycznych, obniżonego lub zmiennego nastroju,
• poczucia osamotnienia, zagubienia bądź objawów lęku.

Podstawowe informacje:

Psychodynamiczna terapia grupowa jest metodą o ugruntowanej i udowodnionej skuteczności. Jej podstawą jest idea, że większość nieadaptacyjnych, problemowych zachowań powstaje we wczesnych interakcjach dziecka z jego otoczeniem. Niekorzystne, nieświadome wzorce zakłócają sposób w jaki tworzymy relacje, umiejętność budowania satysfakcjonujących związków oraz sprawiają, że nasze zachowania mogą być trudne dla nas samych i otoczenia a my doświadczamy trudnych emocji. Poznanie i modyfikacja tych wzorców przebiegają najszybciej w oparciu o korekcyjne doświadczenie emocjonalne w kontakcie z grupą.

Psychoterapia grupowa ma podobne cele jak terapia indywidualna, jednak dodatkowo uczestnicy otrzymują wsparcie grupy, spotykają ludzi z podobnymi problemami. Dzięki kontaktowi grupowemu możliwe jest poznanie samych siebie i poprawa własnych niekorzystnych sposobów reagowania na otoczenie poprzez otrzymywanie i udzielanie informacji zwrotnych. Uczestnicząc w terapii grupowej doświadcza się również poczucia przynależności, co osłabia lub likwiduje poczucie osamotnienia i izolacji.

Terapia prowadzona w nurcie psychodynamicznym skupia się na aktualnych problemach pacjentów zapewniając im wsparcie. Uczestnicy grupy mogą w bezpiecznych warunkach wprowadzać i wypróbowywać nowe, bardziej skutecznie sposoby radzenia sobie z objawami i emocjami.

Czego można doświadczyć:

• siebie w kontakcie z innymi,
• wzrostu samooceny,
• wzrostu zaufania do siebie i innych,
• wzrostu samoświadomości,
• rozszerzenia możliwości działania i wyborów,
• poczucia niezależności osobistej przy jednoczesnym współbyciu z innymi,
• poprawy kontroli uczuć/emocji,
• poprawy komunikacji interpersonalnej, w tym wyrażania własnych potrzeb i emocji,
• redukcji objawów,
• wzrostu otwartości i umiejętności świadomego poruszania się we własnych granicach bez naruszania granic innych,
• zmiany w rozpoznaniu i hierarchii norm i przekonań destrukcyjnych,
• wsparcia i wzmacniania w rozwoju osobistym.

Warunki uczestnictwa:

2-3 sesje konsultacyjno-kwalifikacyjne z jednym z terapeutów prowadzących.
Koszt konsultacji 120zł/sesja.

Terminy:
• Czas trwania grupy – 2 lata,
• Obecnie trwa rekrutacja uczestników,
• Termin sesji: spotkania raz w tygodniu w każdą środę w godz. 17:30 – 20:30.

Miejsce:
• Zajęcia odbywają się w komfortowej sali Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (IPRI) przy ul. Powroźniczej 6/2 w Krakowie (bliskie sąsiedztwo Rynku Dębnickiego).

Koszty:
• Koszt jednej 3 godzinnej sesji to 110 zł.

Informacje dodatkowe:
• Grupa ma charakter zamknięty,
• Prowadzący pracują pod superwizją.

Terapeuci prowadzący:
mgr Katarzyna Hołda,
mgr Karol Michalski.

Psychoterapia grupowa - Materiały dla pacjentów:
Psychoterapia grupowa - Nasi specjaliści: