Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Psychoterapia grupowa

Chcesz lepiej poznać siebie i przyczyny swoich trudności?

Chcesz mieć większy wpływ na swoje życie?

Zapraszamy do udziału w grupie terapeutycznej.

Naszą grupę adresujemy do osób doświadczających:

• trudności w życiu z innymi, nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych,
• trudności związanych z wchodzeniem w niekorzystne role społeczne,
• trudności w bliskich, intymnych relacjach,
• dylematów związanych z zależnością lub niezależnością od zdania i opinii innych osób,
• trudności w radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami takimi jak: znalezienie zatrudnienia, ukończenie studiów, umiejętność utrzymania stałej pracy, niemożności sfinalizowania rozpoczętych aktywności,
• niepokoju, objawów somatycznych, obniżonego lub zmiennego nastroju,
• poczucia osamotnienia, zagubienia bądź objawów lęku.

Podstawowe informacje:

Grupa prowadzona będzie w podejściu psychodynamicznym oraz podejściu opartym na mentalizacji (MBT – Mentalisation Based Treatment). Psychodynamiczna terapia grupowa jest metodą o ugruntowanej i udowodnionej skuteczności. Jej podstawą jest idea, że większość nieadaptacyjnych, problemowych zachowań powstaje we wczesnych interakcjach dziecka z jego otoczeniem. Niekorzystne, nieświadome wzorce zakłócają sposób w jaki tworzymy relacje, umiejętność budowania satysfakcjonujących związków oraz sprawiają, że nasze zachowania mogą być trudne dla nas samych i otoczenia a my doświadczamy trudnych emocji. Poznanie i modyfikacja tych wzorców przebiegają najszybciej w oparciu o korekcyjne doświadczenie emocjonalne w kontakcie z grupą. MBT jest metodą zbudowaną w oparciu o wieloletnie badania, które dowodzą, iż wzrost umiejętności lepszego rozumienia, a tym samym kierowania własnymi procesami mentalnymi (emocje, potrzeby, myśli i intencje) wpływa znacząco na obniżenie ryzyka zaburzeń intrapsychicznych. MBT skoncentrowane jest jednocześnie na rozumieniu stanów mentalnych innych osób, co bezpośrednio oddziaływuje na poprawę jakości relacji interpersonalnych.

Psychoterapia grupowa ma podobne cele jak terapia indywidualna, jednak dodatkowo uczestnicy otrzymują wsparcie grupy, spotykają ludzi z podobnymi problemami. Dzięki kontaktowi grupowemu możliwe jest poznanie samych siebie i poprawa własnych niekorzystnych sposobów reagowania na otoczenie poprzez otrzymywanie i udzielanie informacji zwrotnych. Uczestnicząc w terapii grupowej doświadcza się również poczucia przynależności, co osłabia lub likwiduje poczucie osamotnienia i izolacji.

Terapia prowadzona w nurcie psychodynamicznym skupia się na aktualnych problemach pacjentów zapewniając im wsparcie. Uczestnicy grupy mogą w bezpiecznych warunkach wprowadzać i wypróbowywać nowe, bardziej skutecznie sposoby radzenia sobie z objawami i emocjami.

Czego można doświadczyć:

• siebie w kontakcie z innymi,
• wzrostu samooceny,
• wzrostu zaufania do siebie i innych,
• wzrostu samoświadomości,
• rozszerzenia możliwości działania i wyborów,
• poczucia niezależności osobistej przy jednoczesnym współbyciu z innymi,
• poprawy kontroli uczuć/emocji,
• poprawy komunikacji interpersonalnej, w tym wyrażania własnych potrzeb i emocji,
• redukcji objawów,
• wzrostu otwartości i umiejętności świadomego poruszania się we własnych granicach bez naruszania granic innych,
• zmiany w rozpoznaniu i hierarchii norm i przekonań destrukcyjnych,
• wsparcia i wzmacniania w rozwoju osobistym.

Warunki uczestnictwa:

2-3 sesje konsultacyjno-kwalifikacyjne z jednym z terapeutów prowadzących.
Koszt konsultacji 120zł/sesja.

Terminy:

• Czas trwania grupy – 9 miesięcy, począwszy od 07.12.2017.
• Obecnie trwa rekrutacja uczestników,
• Termin sesji: spotkania raz w tygodniu w każdy czwartek w godz. 16:00 – 19:00.

Miejsce:

• Zajęcia odbywają się w komfortowej sali Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (IPRI) przy ul. Powroźniczej 6/2 w Krakowie (bliskie sąsiedztwo Rynku Dębnickiego).

Koszty:

• Koszt jednej 3 godzinnej sesji to 120 zł.

Informacje dodatkowe:

• Grupa ma charakter zamknięty (zapraszamy osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie przez cały cykl terapeutyczny).
• Prowadzący pracują pod superwizją.

Terapeuci prowadzący:
mgr Katarzyna Hołda,
mgr Cezary Barański.

Psychoterapia grupowa - Materiały dla pacjentów:
Psychoterapia grupowa - Nasi specjaliści: