Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Psychologia/psychiatria dzieci i młodzieży

Psychologia dzieci i młodzieży

 • konsultacje rodzinne
 • diagnoza, pomoc psychologiczna, terapia problemów i zaburzeń wieku przedszkolnego i szkolnego  ( tj. lęki, moczenie mimowolne, zaburzenia adaptacyjne, problemy szkolne)
 • poradnictwo psychologiczno – wychowawcze dla rodziców (m.in. zaburzenia zachowania, ADHD)
 • pomoc psychologiczna i psychoterapia młodzieży ( problemy sytuacyjne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia odżywania)
 • psychoterapia młodych dorosłych

Psychiatria młodzieżowa

 • Psychoterapia indywidualna problemów i zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych u młodzieży
  • Zaburzenia psychotyczne
  • Zaburzenia nastroju
  • Zaburzenia nerwicowe (lękowe)
  • Zaburzenia zachowania
  • Zaburzenia odżywiania się
Psychologia/psychiatria dzieci i młodzieży - Materiały dla pacjentów:
Psychologia/psychiatria dzieci i młodzieży - Nasi specjaliści: