Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Psychiatra

Psychiatria dorosłych

● Diagnostyka i leczenie psychoz

 • Schizofrenia i zespoły schizofrenopodobne
 • Zaburzenia urojeniowe

●  Diagnostyka i leczenie zaburzeń nastroju

 • Depresja nawracająca
 • Depresja atypowa
 • Depresja sezonowa
 • Depresja poporodowa
 • Depresja w chorobach somatycznych ( choroba niedokrwienna serca, choroby tarczycy, cukrzyca, inne )
 • Zaburzenia dwubiegunowe ( choroba afektywna dwubiegunowa )
  • Depresja dwubiegunowa
  • Mania / hipomania
  • Stany mieszane
  • Choroba dwubiegunowa z szybka zmianą faz
 • Przewlekłe zaburzenia nastroju ( dystymia, cyklotymia)
 • Depresja w chorobach neurologicznych

● Diagnostyka i leczenie zaburzeń nerwicowych

 • Lęk uogólniony i napadowy (tzw. nerwice lękowe)
 • Fobia społeczna, fobie proste, agorafobia
 • Zaburzenia somatyzacyjne i hipochondryczne
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (tzw. nerwica natręctw)

● Diagnostyka i leczenie zaburzeń osobowości

● Diagnostyka i leczenie zaburzeń odżywiania się

 • Anoreksja ( jadłowstręt psychiczny )
 • Bulimia ( żarłoczność psychiczna )
 • Atypowe zaburzenia odżywiania się
 • Kompulsywne objadanie się

● Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych u osób w podeszłym wieku (psychogeriatria)

● Diagnostyka i leczenie zaburzeń i problemów psychicznych u wybranych grup pacjentów (z przewlekłym bólem, u kobiet w ciąży i w okresie poporodowym, u osób z nadwagą i otyłością)

Wizyty domowe

● W sytuacjach kryzysowych wizyty domowe u pacjentów Centrum, którzy nie mogą się zgłosić w siedzibie Centrum

 • Psychiatryczne wizyty domowe u pacjenta w podeszłym wieku
 • Psychiatryczne wizyty domowe u pacjentów, którzy mają trudność z poruszaniem się

Psychoedukacja

● Spotkania indywidualne, grupowe i rodzinne poświęcone zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności, dotyczących:

 • Przyczyn i objawów zaburzeń psychicznych
 • Zasad i metod ich leczenia
 • Stylu życia sprzyjającego zdrowieniu i profilaktyce nawrotów
 • Wczesnego rozpoznawania i radzenia sobie z nawrotem
 • Indywidualizacji podejścia do leczenia konkretnego pacjenta
 • Uzyskiwania wsparcia, przeciwdziałania wykluczeniu i stygmatyzacji społecznej
Psychiatra - Materiały dla pacjentów:
Psychiatra - Nasi specjaliści: