Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Neuropsycholog

Neuropsychologia jest dziedziną psychologiczną, zajmującą się badaniem i opisywaniem związków zachodzących między układem nerwowym a procesami poznawczymi – z uwzględnieniem ewentualnych organicznych uszkodzeń mózgu człowieka oraz ich konsekwencji klinicznych i funkcjonalnych.

Działania neuropsychologa obejmują diagnozę oraz rehabilitację neuropsychologiczną.

W ramach diagnozy neuropsychologicznej (opartej na badaniu klinicznym i wykonaniu specjalistycznych testów) ocenia się m.in.: pamięć, koncentrację uwagi, funkcje mowy, zdolności myślenia i procesy emocjonalno-osobowościowe. Badanie to pozwala na ocenę procesów intelektualnych i problemów w zachowaniu pacjenta, pod kątem ich upośledzenia w przebiegu organicznego uszkodzenia mózgu – w celu różnicowania z przyczynami czysto psychologicznymi, np. emocjonalnymi.

Z kolei rehabilitacja neuropsychologiczna to specjalistyczne oddziaływania nakierowane na redukcję nasilenia zaburzeń poznawczych i emocjonalnych (wynikających z organicznego uszkodzenia mózgu), mające na celu ułatwienie pacjentowi m.in. powrotu do samodzielnego funkcjonowania, pracy zawodowej, nauki szkolnej, prowadzenia pojazdu.

Centrum Dobrej Terapii prowadzi:

 • Diagnostykę i opiniowanie neuropsychologiczne u dorosłych i dzieci

  • Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych (WAIS-R)
  • Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci (WISC-R)
  • Zestaw prób do badania procesów poznawczych u pacjentów z uszkodzeniami mózgu Włodzimierz Łucki
  • Test Sortowania Kart z Wisconsin (WCST)
  • Test Matryc Ravena
  • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • Rehabilitację neuropsychologiczną

  • Pamięci
  • Uwagi
  • Afazji
Neuropsycholog - Materiały dla pacjentów:
Neuropsycholog - Nasi specjaliści: