Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Lepszy rodzic – warsztaty rozwojowe dla rodziców dzieci w wieku 0-8 lat

Lepszy Rodzic – każdy może nim być!

 • Twoje dziecko sprawia problemy wychowawcze?
 • Nie wiesz jak stawiać granice by nie weszło Ci na głowę?
 • Czujesz się bezradna/bezradny, masz wrażenie, że nie panujesz nad sytuacją?
 • Boisz się, że podejmowane przez niego zachowania wpłyną negatywnie na jego przyszłość?

Pokażemy Ci jak to zmienić!

 

Małe dzieci to wielka sprawa. To jaką więź rodzic zbuduje z dzieckiem od samego początku wpływa na jego dalszy rozwój. Często z powodu zakłóceń w relacji i wzajemnego niezrozumienia pojawiają się problemy, a powtarzanie tych błędów może rodzić problemy na przyszłość.

Dla kogo?

Zajęcia warsztatowe adresowane są do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które:

 • miewają problemy z jedzeniem, spaniem, nadmiernym płaczem,
 • przejawiają agresję / tyranizują, szantażują, biją,
 • regresują się (uwsteczniają do wcześniejszych faz rozwojowych),
 • mają kłopoty z emocjami (ataki złości, histerii, opór, lęki nocne, lęki przed obcymi),
 • mają problemy z rozłąką z rodzicem,
 • nie radzą sobie w relacjach z rodzeństwem, rówieśnikami.

Jeśli chcesz mądrze wychowywać – zainwestuj w ten warsztat!

Cel:

 • Lepsze zrozumienie potrzeb małego dziecka i prawidłowości rozwojowych,
 • Poszerzenie kompetencji rodzicielskich w zakresie metod wychowawczych,
 • Większa świadomość swoich uczuć, myśli, przekonań i potrzeb w roli rodzica,
 • Lepsze rozpoznawanie motywów swoich działań,
 • Identyfikowanie własnych emocji i ich kontrolowanie,
 • Poznanie i doskonalenie nowych, bardziej sprzyjających małemu dziecku wzorców zachowań i porozumiewania się.

Program zbudowany jest w oparciu o wieloletnie doświadczenia terapeutyczne i szkoleniowe psychologa pracującego z rodzinami.

Charakter spotkań:

Program obejmuje łącznie 6 spotkań.
Adresowany jest do wszystkich osób – niezależnie od poziomu wiedzy i umiejętności – opiekujących się małym dzieckiem.

Każde spotkanie będzie bazowało na kompetencjach i wiedzy zdobytej na spotkaniu poprzedzającym, co umożliwi utrwalenie i efektywne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Metodyka pracy

 • psychoedukacja,
 • praca warsztatowa w oparciu o techniki pracy w grupie np. tzw. burzę mózgów,
 • wspólna analiza problemów na forum grupy i podgrupach,
 • korzystanie z osobistych doświadczeń,
 • praktyczne ćwiczenia rodzicielskie,
 • prace domowe.

Osoba prowadząca:

mgr Kinga Bujak-Brodowicz – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTP. Pracuje z rodzinami, małżeństwami i indywidualnie z dziećmi, a także z młodzieżą i osobami dorosłymi. Interesuje się psychosomatyką, wpływem kultury na zdrowie psychiczne, profilaktyką. Prywatnie matka dwójki dzieci.

Przewidywany efekt zajęć:

 • skuteczniejsze radzenie sobie w sytuacjach wymagających zrozumienia, cierpliwości i stanowczości z poszanowaniem obu stron relacji – małego dziecka i rodzica,
 • w pełni świadome wspieranie dziecka w rozwoju

Termin:

Pierwsze spotkanie odbędzie się po zebraniu grupy od 8 do 12 osób.

Koszty:

Całościowy koszt 6 spotkań grupowych to 500 zł od osoby przy jednorazowej płatności lub 540 zł – płatne w dwóch ratach po 270 zł.

Cena promocyjna dla obojga rodziców wynosi 900 zł. 

Kontakt:

Centrum Dobrej Terapii

www.centrumdobrejterapii.pl
ul. Miłkowskiego 7/U1 oraz
ul. Miłkowskiego 9/U3
30-349 Kraków

tel.: (12) 264 17 41, (12) 359 51 96
kom.: 668 230 869
e-mail: rejestracja@centrumdobrejterapii.pl

Lepszy rodzic – warsztaty rozwojowe dla rodziców dzieci w wieku 0-8 lat - Materiały dla pacjentów:
Lepszy rodzic – warsztaty rozwojowe dla rodziców dzieci w wieku 0-8 lat - Nasi specjaliści: