Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Kompleksowy program terapii uzależnienia od tytoniu/nikotyny

Zmotywuj się do zaprzestania palenia tytoniu. Wybierz wolność!

Dla kogo?
Program jest adresowany do osób, które chcą rzucić palenie lub palić mniej. Zaproszenie do udziału w programie jest kierowane także do osób, które jeszcze nie myślą o zaprzestaniu palenia, ale mają wyraźne wskazanie zdrowotne/medyczne do ograniczenia lub zredukowania tego czynnika ryzyka rozwoju różnych chorób.

Cel
Kluczowym celem jest obniżenie ryzyka szkód psychosomatycznych i społecznych wynikających z palenia tytoniu poprzez przygotowanie się do długoterminowego zaprzestania palenia lub jego ograniczenie oraz wspieranie prozdrowotnego stylu życia.

Charakter spotkań
Udział w programie terapii uzależnienia od tytoniu ma formę grupową i/lub indywidualną.

Program grupowy realizowany jest na czterech 90-cio minutowych spotkaniach i obejmuje:
• diagnozę problemów związanych z paleniem tytoniu oraz analizę własnych celów terapii,
• analizowanie indywidualnych mechanizmów związanych z odczuwaną potrzebą palenia tytoniu,
• treści edukacyjne związane z tymi aspektami palenia tytoniu, które potrzebne są do lepszego rozumienia swojego problemu i ustalenia własnego sposobu zaprzestania czy też ograniczania palenia,
• rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem psychosomatycznym i z głodem nikotynowym,
• naukę stosowania strategii wzmacniania motywacji do osiągania pożądanych zmian,
• kształtowanie nowego sposobu reagowania w sytuacjach wywołujących chęć palenia tytoniu,
• utrwalanie korzystnych zmian poprzez włączanie ich do swojego prozdrowotnego stylu życia.

W przypadku osób uzależnionych od tytoniu – wymagających bardziej kompleksowego leczenia – proponowane jest wsparcie farmakologiczne.

Realizatorzy programu
Sesje terapeutyczne grupowe i indywidualne:
dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (m.in. certyfikat uprawniający do prowadzenia leczenia uzależnienia od tytoniu)

Konsultacje medyczne:
Lekarze Centrum Dobrej Terapii

Spodziewany efekt terapii
Przygotowanie się do zmiany w zakresie palenia tytoniu w kierunku zaprzestanie palenia lub zmiana wzoru palenia tytoniu na mniej szkodliwy

Terminy
Cykl sesji psychoterapii grupowej odbywa się raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach od 19.00 do 20.30. Rozpoczęcie sesji grupowych planowane jest po zebraniu się minimum 4 osób.

Miejsce
Centrum Dobrej Terapii, ul. Miłkowskiego 7/U1 w Krakowie

Koszt
1 sesji grupowej os: 70 zł, łącznie 280 zł
Konsultacje indywidualne ze specjalistami i terapia indywidualna według cennika usług
Program powstał w ramach prewencji chorób układu krążenia. Ewaluacja programu w okresie roku wykazała jego wysoką skuteczność.

Informacje i zapisy:
Centrum Dobrej Terapii
ul. Miłkowskiego 9/U3
oraz ul. Miłkowskiego 7/U1
Tel: (12) 264 17 41
(12) 359 51 96
kom: 668 230 869

Kompleksowy program terapii uzależnienia od tytoniu/nikotyny - Materiały dla pacjentów:
Kompleksowy program terapii uzależnienia od tytoniu/nikotyny - Nasi specjaliści: