Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Grupa psychoedukacyjna dla pacjentów z chorobą afektywna dwubiegunową

Zapraszamy do udziału w programie psychoedukacyjnym „Oswajanie choroby dwubiegunowej”. Stworzyliśmy go w oparciu o doświadczenia z prowadzonego od kilku lat przez naszych specjalistów (dr. n. med. Grzegorza Mączkę i dr. n. med. Bartosza Grabskiego) programu psychoedukacji w Klinice Psychiatrii w krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim. Skuteczność programu potwierdziliśmy badaniami naukowymi.

Program składa się z 9 cotygodniowych, 120 minutowych spotkań, poprzedzonych nieodpłatnym zebraniem organizacyjnym.

Aktualnie szkolimy nowych prowadzących i pracujemy nad udoskonaleniem programu, informacje o kolejnej edycji niebawem.

Nadzór merytoryczny – dr n. med. Grzegorz Mączka

Główne cele programu to:

  • Poznanie specyfiki choroby dwubiegunowej
  • Optymalizacja leczenia
  • Rozwijanie umiejętności „bycia o krok przed chorobą”
  • Promowanie stylu życia sprzyjającego pozostawaniu w zdrowiu

Dla kogo?

Program adresujemy do osób zmagających się ze zdiagnozowaną choroba dwubiegunową, będących obecnie w wyrównanym nastroju (stan remisji). Na kilka spotkań zapraszamy także bliskich osób chorujących. Spotykamy się w kameralnych, kilkunastoosobowych grupach.

Program został stworzony jako kompletny kurs, z tego względu zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach. Informacje i zapisy w recepcji Centrum Dobrej Terapii.

Grupa psychoedukacyjna dla pacjentów z chorobą afektywna dwubiegunową - Materiały dla pacjentów:
Grupa psychoedukacyjna dla pacjentów z chorobą afektywna dwubiegunową - Nasi specjaliści: