Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Tomasz Drożdż

Psycholog, trener, coach. Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych rekomendowany i certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Trener i terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania a także certyfikowany terapeuta Programu Simontona – Simonton Cancer Center.

Posiada akredytację Professional Certified Coach (PCC) wydaną przez International Coach Federation (ICF). Ukończył akredytowaną przez ICF Szkołę Coachów „The Art And Science of Coaching” prowadzoną przez Erickson College International, uzyskując certyfikat Erickson Certified Professional Coach (ECPC). Posiada uprawnienia do prowadzenia sesji coachingu grupowego uzyskując certyfikat „Coaching Team Thinking & Team Innovation”.

Posiada bogate doświadczenia warsztatowe. Swoje kompetencje trenerskie doskonalił kończąc Szkołę Zaawansowanych Umiejętności Trenerskich oraz Szkołę Menedżerów Projektów Szkoleniowych Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Studium Treningu Grupowego Instytutu Treningu i Edukacji Psychologicznej oraz kursu ARS DOCENDI, służącego doskonaleniu umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ.

Specjalizuje się  w zagadnieniach związanych z rozwojem osobistym,  zawodowym oraz łączeniem na co dzień tych dwóch obszarów. Jego doświadczenia z coachingiem w organizacjach obejmują zarówno executive coaching jak i również coaching rozwoju osobistego i zawodowego. Jest autorem publikacji i programów szkoleniowych z zakresu radzenia sobie ze stresem, kreatywności, współpracy w zespole, asertywności, analizy procesu grupowego, efektywnej komunikacji i autoprezentacji, motywacji do zmiany i zarządzania zmianą, zarządzania sobą w czasie, zarządzania wiekiem, profilaktyki wypalenia zawodowego, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia życia, identyfikacji i zmiany niezdrowych przekonań oraz wyznaczania i osiągania celów.

Ukończył Studium Psychoterapii Uzależnień. Obecnie w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).

Obszar jego zainteresowań i praktyki klinicznej obejmuje: psychoterapię pacjentów uzależnionych, pracę z pacjentami onkologicznymi, terapię zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych i adaptacyjnych.

Zobacz wszystkie (17)
Materiały dla pacjentów - mgr Tomasz Drożdż:

Poznaj również innych naszych specjalistów: