Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Dr n. med. Rafał Jaeschke

r-j

Specjalista psychiatra, asystent w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Od 2009 roku pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (gdzie obecnie pełni rolę m.in. konsultanta w ramach Programu Opieki Perinatalnej). Jego zainteresowania kliniczne obejmują problematykę okołoporodowych zaburzeń nastroju (ze szczególnym uwzględnieniem depresji poporodowej), ADHD u dorosłych oraz zaburzeń snu.

W 2014 roku obronił pracę doktorską dotyczącą cech dwubiegunowych u kobiet z depresją poporodową.  W czerwcu 2016 roku otrzymał Nagrodę im. Wojciecha Moczulskiego, przyznawaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, za najlepszą pracę doktorską z dziedziny psychiatrii. Od 2011 roku prowadzi zajęcia z psychiatrii dla studentów Wydziału Lekarskiego CM UJ oraz Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców CM UJ (w języku angielskim). Jest zastępcą redaktora naczelnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria oraz redaktorem tematycznym i recenzentem Psychiatrii Polskiej. Autor i współautor szeregu publikacji naukowych z dziedziny psychiatrii. Jest członkiem stowarzyszeń naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) i European Network Adult ADHD (ENAA).

Konsultuje również w języku angielskim.

Zainteresowania: literatura faktu, filozofia współczesna, socjologia, szachy.

Poznaj również innych naszych specjalistów: