Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Olga Mazgaj

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako stażysta m.in. na Oddziale Sądowym Szpitala im. J. Babińskiego, Klinicznym Oddziale Psychiatrii Szpitala Wojskowego w Krakowie, Dziennym Oddziale Zaburzeń Emocji i Nastroju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych. Współpracuje z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, gdzie udziela porad psychologicznych oraz prowadzi warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Pracuje z osobami dorosłymi w ramach psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Poznaj również innych naszych specjalistów: