Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Maria Biegańska-Prochaczek

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny oraz specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 1420). Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkołę Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze. Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzone przez Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie, atestowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Przez ostatnie cztery lata – do końca czerwca 2016 roku – pracowała w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywała również pracując w Małopolskim Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Krakowie.

Zajmuje się terapią poznawczo-behawioralną osób dorosłych cierpiących na zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, fobia społeczna, zespół paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne) i zaburzenia nastroju. Pomaga osobom doświadczającym różnych trudności życiowych – nieśmiałości, przewlekłego stresu, kłopotów w relacjach z ludźmi. Pracuje także z osobami dorosłymi uzależnionymi od alkoholu lub gier hazardowych oraz z członkami rodzin osób uzależnionych (partnerzy/ partnerki).

Praktykę terapeutyczną poddaje regularnej i stałej superwizji certyfikowanego psychoterapeuty i wykładowcy Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT EDU w Warszawie.

Poznaj również innych naszych specjalistów: