Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Małgorzata Ławniczek

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany terapeuta środowiskowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W ramach specjalizacji z Psychologii Klinicznej ukończyła szkolenie Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży. Od 2006 roku pracuje w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, w Zespole Hospitalizacji Domowej, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz psychoterapię rodzinną. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako wykładowca współpracuje również z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Instytutem Terapii Gestalt oraz Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego CM UJ. W ramach praktyki prywatnej przyjmuje również osoby dorosłe.
Interesuje się psychoanalizą Jacquesa Lacana. Jest członkiem Krakowskiego Koła Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej, gdzie uczestniczy w comiesięcznych seminariach poświęconych studiowaniu pism psychoanalitycznych.

Poznaj również innych naszych specjalistów: