Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

mgr Jolanta Ryniak

Ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz L’Ecole Européenne de Psychothérapie Socio- et Somato-Analytique. Członek Zespołu Doradców Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. Lecznictwa Odwykowego. Współpracuje z Kliniką Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego oraz Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Prowadzi ogólnopolskie szkolenia dla psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień oraz lekarzy z zakresu diagnozy i leczenia uzależnień, psychopatologii, psychoterapii, w tym terapii par. Superwizuje pracę terapeutyczną zespołów psychoterapeutycznych.

Ponad 20-letnie doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin. Autorka i współautorka publikacji i wystąpień z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii uzależnień oraz terapii par.

Zainteresowania zawodowe: psychologiczna diagnoza kliniczna, psychoterapia indywidualna i grupowa, terapia par, superwizja.

Lubi spotkania z rodziną i przyjaciółmi, podróże, żeglowanie.

Zobacz wszystkie (23)
Materiały dla pacjentów - mgr Jolanta Ryniak:

Poznaj również innych naszych specjalistów: