Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

lek. med. Bartłomiej Taurogiński

Lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, uczestnik całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w ujęciu systemowo-psychodynamicznym. Ukończył kurs szkoleniowy z zakresu terapii wielorodzinnej organizowany we współpracy z Anna Freud Centre w Londynie. Tytuł zawodowy lekarza uzyskał na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Swoje doświadczenie zdobywa w Oddziale Psychiatrii Dzieci oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, funkcjonujących w ramach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, a także w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, leczeniem farmakologicznym oraz psychoedukacją. Udziela także porad i konsultacji rodzinom, które mierzą się z problemami z dzieckiem. Konsultuje dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzież do ukończenia szkoły średniej.

Poznaj również innych naszych specjalistów: