Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

lek. med. Bartłomiej Taurogiński

Lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Uczestnik całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w ujęciu systemowo-psychodynamicznym, słuchacz 4-letnich studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Ukończył kurs szkoleniowy z zakresu terapii wielorodzinnej organizowany we współpracy z Anna Freud Centre z Londynu. Stale poszerza swoje umiejętności teoretyczne oraz praktyczne na licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Oddziale Psychiatrii Dzieci oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, funkcjonujących w ramach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie. Obecnie pracuje w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie oprócz odbywania szkolenia specjalizacyjnego, ściśle współpracuje z Ambulatorium Terapii Rodzin.

Zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, leczeniem farmakologicznym, psychoedukacją, prowadzi terapię indywidualną dla dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną. Udziela porad i konsultacji rodzinom, które mierzą się z problemami z dzieckiem. Konsultuje dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzież do momentu ukończenia szkoły średniej. W swojej pracy, tam gdzie jest to możliwe i przydatne, stara się łączyć rolę psychiatry oraz terapeuty.

Poznaj również innych naszych specjalistów: