Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Zaburzenia psychiczne w chorobie Huntingtona

Pląsawica Huntingtona (inaczej choroba Huntingtona) jest dziedziczną chorobą neurodegeneracyjną. Pierwsze objawy pojawiają się najczęściej między 30. a 50. rokiem życia, chociaż zdążają się również przypadki o wczesnym początku.

W przebiegu choroby Huntingtona występują: zaburzenia ruchowe, zaburzenia poznawcze (otępienie) oraz zaburzenia psychiczne. Zaburzenia ruchowe przyjmują postać mimowolnych ruchów pląsawiczych w obrębie różnych obszarów ciała. Początkowo mają one wygląd nerwowych, niespokojnych ruchów, którym towarzyszy chwiejny chód. Typowe jest nasilenie ruchów mimowolnych przy wykonywaniu czynności celowych i przy napięciu emocjonalnym, natomiast ich osłabienie podczas snu. Wśród zaburzeń psychicznych w chorobie Huntingtona pojawiają się:

  • depresja – zaburzenia depresyjne występują u ok. 40% pacjentów i często są związane z zachowaniami samobójczymi (ryzyko samobójstwa dokonanego jest 4–6 razy większe niż w populacji ogólnej),
  • zaburzenia maniakalne lub hipomaniakalne – opisuje się je u ok. 10% chorych. Często towarzyszą im drażliwość, gniewliwość, wrogość i zachowania agresywne,
  • zaburzenia psychotyczne (psychozy) przyjmują postać zespołów schizofrenopodobnych (z urojeniami, omamami i zaburzeniami formy myślenia),
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
  • zmiany i zaburzenia zachowania i emocji – mogą przejawiać się w postaci: drażliwości, impulsywności, wybuchowości, niekiedy odhamowania, zaburzeń popędu płciowego oraz apatii.

Leczeniem zaburzeń psychicznych w przebiegu choroby Huntingtona zajmuje się najczęściej psychiatra we współpracy z neurologiem, będącym lekarzem prowadzącym pacjenta. W farmakoterapii wykorzystuje się te same preparaty, które stosowane są w analogicznych zaburzeniach psychicznych występujących u osób nie mających choroby Huntingtona. Uwzględnia się jednak fakt, że niektóre leki mogą być przez pacjentów źle tolerowane a inne mogą pozwolić na równoczesną kontrolę zaburzeń psychicznych i ruchowych.

Opracował dr n. med. Marcin Siwek, na podstawie: „Zaburzenia psychiczne w neurologii” (Dominika Dudek, Marcin Siwek, Bartosz Grabski; Termedia, Poznań 2009) .

dr n. med. Marcin Siwek

Specjalista psychiatra, lekarz z 15-letnim stażem pracy. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Adiunkt w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Migrena
dr n. med. Marcin Siwek 4 kwietnia 2012

Migrena to zaburzenie nieznanej etiologii, którego podstawowym objawem są ataki bólów głowy, które z reguły mają pulsujący i jednostronny charakter. Objawy... »

Depresja nawracająca
10 kwietnia 2012

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja (jednobiegunowa, nawracająca) należy do głównych przyczyn niesprawności i niezdolności do pracy na... »

Choroba afektywna dwubiegunowa
10 kwietnia 2012

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD, inaczej zaburzenie afektywne dwubiegunowe – dawniej określane jako choroba/psychoza maniakalno-depresyjna lub cyklofrenia)... »