Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Otyłość to przede wszystkim choroba

Otyłość jest jedną z najczęściej występujących na świecie chorób – zachorowalność stale wzrasta w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się. Powikłania związane z otyłością, powodowane bądź zaostrzane przez nadmiar tkanki tłuszczowej to m.in:

 • zespół metaboliczny,
 • stan przedcukrzycowy tj. nieprawidłowa glikemia na czczo i nieprawidłowa tolerancja glukozy,
 • cukrzyca t 2,
 • dyslipidemia,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • choroba sercowo-naczyniowa lub zwiększona umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych,
 • niealkoholowe stłuszczenie wątroby,
 • zespół policystycznych jajników,
 • niepłodność żeńska,
 • hipogonadyzm męski,
 • obturacyjny bezdech senny,
 • astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • choroba zwyrodnieniowa stawów,
 • wysiłkowe nietrzymanie moczu,
 • choroba refluksowa przełyku,

Rozróżniamy otyłość prostą oraz otyłość brzuszną. Otyłość prostą rozpoznajemy, gdy tkanka tłuszczowa jest w organizmie równomiernie rozłożona. Natomiast otyłość brzuszna oznacza, że nadmiar tkanki tłuszczowej mieści się głównie w jamie otrzewnej (między jelitami). Ten rodzaj otyłości występuje u osób ze zwiększonym obwodem brzucha (zwykle u osób o normostenicznej budowie ciała), czyli według International Diabetes Federation: u kobiet ≥80cm, u mężczyzn ≥90cm. Otyłość brzuszna stwarza większe ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych.

Głównym wskaźnikiem używanym do oceny nadwagi i otyłości jest BMI – wskaźnik masy ciała (body mass index), który odzwierciedla stosunek masy ciała do wzrostu (BMI = masa ciała/(wzrost)2. Zgodnie z wielkością tego parametru otyłość możemy sklasyfikować jako:

 • BMI > 30 – otyłość I stopnia,
 • BMI > 35 – otyłość II stopnia,
 • BMI > 40 – otyłość III stopnia lub otyłość olbrzymia.

Wskaźnik BMI nie uwzględnia wieku ani płci, a co za tym idzie – dystrybucji tkanki tłuszczowej. Jest wskaźnikiem niemiarodajnym u osób o atletycznej budowie ciała (rozbudowanej muskulaturze), osób z obrzękami w przebiegu wielu chorób oraz u kobiet w ciąży.

Dokładniejszej ocenie zawartości tkanki tłuszczowej można dokonać na podstawie bioimpedancji elektrycznej (BIA – bioelectrical impedance analysis). Stosowanie tej metody jest przeciwwskazane u dzieci, kobiet w ciąży oraz osób posiadających wszczepiony rozrusznik serca.

Oznaczana w ten sposób zawartość tkanki tłuszczowej jest różna w zależności od wieku i płci – nie powinna przekraczać 25% składu masy ciała u mężczyzn i 33% u kobiet.

W Polsce w ostatnim dziesięcioleciu odsetek osób dorosłych chorujących na otyłość wzrósł i jest podobny jak w populacji dorosłych mieszkańców USA rasy białej. Otyłość to nie tylko uroda ale przede wszystkim choroba – zespół objawów z nią związanych może prowadzić do rozwinięcia się innych poważnych jednostek chorobowych.

Opracowała: lek. Barbara Smoła-Wiącek

lek. med. Barbara Smoła-Wiącek

Specjalistka chorób wewnętrznych, absolwentka studiów na Wydziale lekarskim UJ Collegium Medicum. Dyplom lekarza uzyskała w 2002 roku, a dyplom specjalisty… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również: