Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Na czym polega porada psychologa?

Porada psychologa wyrasta z obszaru psychologii zwanego poradnictwem psychologicznym, który skupia się na dbaniu o potencjał rozwojowy osób względnie zdrowych w ich wszystkich ważniejszych dziedzinach życia.

Psycholog udzielający porady może diagnozować, oceniać i pomagać w rozwiązaniu trudności przystosowawczych, takich jak radzenie sobie ze stresem życia codziennego. Porada bardziej skupia się na wzmacnianiu zasobów (mocnych stron) osoby, usuwaniu przeszkód na drodze do jej rozwoju oraz udzieleniu wsparcia, niż na przezwyciężaniu zaburzeń czy deficytów, będących w centrum uwagi psychologii klinicznej. Psycholog udzielający porady może pomóc rozeznać się w trudnej sytuacji pacjenta/klienta, wykonać testy badające np. osobowość, czy pomóc w nabywaniu nowych umiejętności w formie warsztatu np. asertywności, umiejętności społecznych, komunikacji. Może również udzielać wskazówek, rad i podpowiedzi odnośnie możliwości rozwiązania trudnej sytuacji, co istotnie odróżnia psychologa udzielającego porady od psychologa w roli psychoterapeuty (psychoterapeuta nie udziela rad wcale lub robi to rzadko, a raczej pomaga pacjentowi/klientowi poszukiwać własnych rozwiązań).

W gabinecie psychologa – pacjent czy klient?

Poradnictwo psychologiczne opiera się bardziej na tradycji edukacji i doradztwa zawodowego niż na modelu medycznym. Z tego też względu o osobach korzystających z porady częściej mówi się jako o klientach, a nie pacjentach.

Kiedy należy sięgnąć po poradę psychologa?

Nie radzisz sobie ze stresem codzienności? Czujesz się zagubiony w trudnej sytuacji? Chciałbyś rozeznać się w istocie problemu, z którym się zmagasz? A może zwyczajnie chcesz udoskonalić swoje umiejętności społeczne jak komunikacja czy asertywność? Pomocna może okazać się właśnie porada psychologa. Możliwe że jedno lub kilka spotkań rzuci nowe światło na trudną sytuację, możliwe też że psycholog zaproponuje wykonanie badania psychologicznego, konsultację u psychiatry lub zasugeruje podjęcie psychoterapii, by lepiej radzić sobie z podobnymi sytuacjami w przyszłości.

Opracował dr Grzegorz Mączka

dr n. med. Grzegorz Mączka

Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, specjalista psycholog kliniczny, dydaktyk. W trakcie kursu Superwizor-Dydaktyk PTTPB.  Doświadczenie zawodowe… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Czym jest inteligencja emocjonalna?
13 grudnia 2017

Świadome korzystanie z emocji jako źródła informacji o sobie i świecie, jest jednym z podstawowych elementów inteligencji emocjonalnej. Może ona poprawić relacje... »

Kodeks etyczno-zawodowy psychologa
5 maja 2012

Tekst Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa w obecnej wersji zatwierdzony został przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 1991... »