Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Czym jest superwizja? Jakie jest jej znaczenie w procesie psychoterapii?

Superwizja jest potrzebna psychoterapeucie w prawidłowym zrozumieniu i poprowadzeniu procesu psychoterapii. Superwizja jest m.in. procesem uczenia się, w którym superwizant (psychoterapeuta zgłaszający się na superwizję) pracuje z bardziej doświadczonym specjalistą nad wzbogacaniem własnych umiejętności i doświadczenia zawodowego, które docelowo mają służyć klientowi zgłaszającemu się po pomoc. Rozpoczynając spotkania superwizyjne superwizor ustala z superwizantem ich cele. Najważniejszym z nich jest dobro pacjenta (którego problematyka jest omawiana w trakcie superwizji), drugim równie ważnym jest rozwój zawodowy superwizanta. Głównym zadaniem superwizji jest stworzenie przestrzeni do refleksji dla superwizanta, aby mógł on w bezpiecznej atmosferze przyglądać się swojej pracy z pacjentem, własnym reakcjom, obserwowaniem tego co w związku z tym dzieje się w relacji terapeutycznej itp. Superwizor jest otwarty na eksplorację zgłaszanych treści, nie udziela prostych rad, nie rozwiązuje bezpośrednio problemu za superwizanta, ale pomaga zrozumieć pacjenta wtdy gdy dla psychoterapeuty jest to trudne. Terapeuta ma możliwość zwiększania samoświadomości w pracy zawodowej, co w konsekwencji wpływa na jakość udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych.

Formy superwizji

Superwizja odbywa się w formie indywidualnej lub grupowej. Superwizor pomaga psychoterapeucie w badaniu przestrzeni związanej z psychoterapią. Zazwyczaj dobór metod superwizji zależy od tego jak superwizor rozumie potrzeby i trudności zgłaszane na spotkaniach superwizyjnych.

Ogólnie praca superwizyjna koncentruje się na lepszym rozumieniu diagnozy, ustaleń kontraktowych, procesu psychoterapeutycznego, zjawisk takich jak opór, przeniesienie, przeciwprzeniesienia itp. Poddanie refleksji i analiza przedstawianego problemu jest szczególnie istotne ze względu na złożoność różnych zjawisk natury intrapsychicznej i interpersonalnej.

Opracowała Jolanta Ryniak, na podstawie:
1. Gilbert M.C., Evans K. Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004.
2. Ryniak J. Superwizja w psychoterapii uzależnień, Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 2012

mgr Jolanta Ryniak

Ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor i specjalista psychoterapii… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również: