Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Farmakoterapia w gabinecie psychiatrycznym

Czy leki stosowane z powodu ADHD uzależniają?
lek. med. Paweł Brudkiewicz 24 września 2015

Wyniki wielu badań wskazują, że osoby z ADHD są obciążone większym ryzykiem uzależnień od substancji psychoaktywnych niż osoby z populacji ogólnej. Tłumaczy się to specyfiką samego zaburzenia (próby radzenia sobie z impulsywnością, niepokojem psychoruchowym, bezsennością, próby... »

Wpływ leków psychiatrycznych na wątrobę

Większość substancji, które przyjmujemy do swojego organizmu przechodzi przez wątrobę i są one przez nią metabolizowane. W związku z tym niektóre z nich mogą mieć potencjalnie szkodliwy wpływ na funkcjonowanie wątroby. Uszkodzenie wątroby związane ze stosowaniem substancji... »

Psychodermatologia

Psychodermatologia to nowa dyscyplina medycyny dotycząca pogranicza dermatologii i psychiatrii. Obszar jej zainteresowań obejmuje: choroby skóry, których przyczyna tkwi głównie w psychice (o etiologii psychogennej), tzw. zaburzenia psychosomatyczne związane ze skórą, zaburzenia... »

Skórne efekty uboczne leczenia psychiatrycznego

Leki stosowane w psychiatrii należą do leków bezpiecznych, jednak jak każde farmaceutyki mogą wywierać niekorzystne efekty uboczne. Do ważnej grupy tych objawów, należą objawy ze strony skóry. Do możliwych efektów ubocznych po lekach psychotropowych dotyczących skóry... »