Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Aktualności

Dlaczego w pochmurne dni lepiej nam się myśli?
25 listopada 2016

Nie od dziś wiadomo, że melancholia, nazywana deszczową chmurą naszego umysłu, zwiększa naszą zdolność do kreatywności. Okazuje się, że także jesienna, ponura i pochmurna aura oferuje nam coś bardziej namacalnego, bardziej pragmatycznego niż tylko przysłowiowa, korzystna dla duszy... »

Depresja a witamina D
dr n. med. Marcin Siwek 3 listopada 2016

Rosnąca liczba doniesień  naukowych sugeruje związek między nieprawidłowościami metabolizmu witaminy D3 w organizmie, a zaburzeniami depresyjnymi. Receptory dla tej witaminy znajdują się w wielu obszarach ośrodkowego układu nerwowego (OUN), między innymi w tych jego częściach, które... »

Polskie badania nad depresją oporną na leczenie
dr n. med. Marcin Siwek 2 listopada 2016

Zdarza się, że mimo adekwatnego (do obrazu klinicznego depresji) doboru leku przeciwdepresyjnego oraz tego, że dawka leku jest właściwa, a pacjent stosuje się ściśle do zaleceń psychiatry, objawy choroby nie ustępują lub też ich nasilenie zmniejsza się w stopniu niezadowalającym.... »

Dwubiegunowość a chronotyp – wyniki polskich badań
dr n. med. Marcin Siwek 25 października 2016

Chronotyp to pojęcie odnoszące się do preferencji w zakresie rytmu i aktywności dobowej. U danej osoby chronotyp jest z reguły cechą stałą i stabilną. W języku powszechnym posługujemy się pojęciem „sowy” dla określenia osób, które preferują nocny tryb życia, aktywne są wieczorem i... »