Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Nasz specjalista kierownikiem Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM

Z satysfakcją informujemy, że jeden z naszych specjalistów, dr n. med. Bartosz Grabski  objął funkcję kierownika Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Do zadań Pracowni należy w szczególności:

1) organizacja prowadzonych przez Katedrę Psychiatrii zajęć dydaktycznych z zakresu seksuologii dla lekarzy i psychologów (biorących udział w szkoleniach specjalizacyjnych) oraz dla studentów kierunku lekarskiego,

2) działalność popularno-naukowa obejmująca seksuologię (a w szczególności promująca ideę zdrowia seksualnego i praw seksualnych wyrażonych w odpowiednich dokumentach WHO i Światowego Towarzystwa Zdrowia Seksualnego; wiedzę o dysfunkcjach i innych zaburzeniach seksualnych, ich zapobieganiu i leczeniu; wiedzę o osobach różnorodnych płciowo i seksualnie oraz ich problemach psychospołecznych i zdrowotnych; postawę tolerancji i życzliwości wobec tych osób oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu i dyskryminacji oraz wiedzę o związkach i relacjach seksualnych ludzi).

Gratulujemy!

Przeczytaj również:
Seks po 50. roku życia
mgr Cezary Barański 16 listopada 2016

Seks to bardzo ważny obszar życia w kontekście zdrowia fizycznego, psychicznego, a także profilaktyki i utrzymywania dobrej jakości życia partnerskiego. W... »

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rodzaje przemocy

W swojej codziennej praktyce nasi specjaliści zajmują się między innymi pomocą ofiarom przestępstw i przemocy. Większość z tych aktów przemocy…...

Zamknij