Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykłady specjalistów Centrum na międzynarodowej konferencji

W dniach 12-15 maja odbyła się w Krakowie osiemnasta międzynarodowa konferencja „Bridging Eastern and Western Psychiatry. The Varieties of Delusional Experiences. Human rights and Psychiatry”, która stanowi pole wymiany doświadczeń pomiędzy psychiatrami z całej Europy w zakresie leczenia i diagnozy różnych zaburzeń psychicznych. Nie zabrakło w niej udziału ekspertów Centrum Dobrej Terapii. Dr hab. n. med. Marcin Siwek wygłosił wykład “Treatment resistant depression: updates in treatment” (Depresja lekooporna. Najnowsze doniesienia dotyczące leczenia), a dr Bartosz Grabski wystąpił z wykładem “Human rights and human sexuality” (Prawa człowieka oraz jego seksualność).

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra, lekarz z 16-letnim stażem pracy. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Adiunkt w… »

Inne artykuły:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Stres oksydacyjny w chorobie dwubiegunowej – najnowsze polskie badania

Od wielu lat trwają badania, których celem jest poznanie podłoża biologicznego choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD). Według jednej z koncepcji w…...

Zamknij