Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład specjalisty Centrum na kongresie psychiatrycznym

W dniach 7-9 grudnia w Wiśle odbył się kolejny, ogólnopolski kongres „Psychiatria Medforum”. Tym razem jego motywem przewodnim była psychiatria ambulatoryjna. Na program kongresu złożyło się blisko 70 wykładów, uszeregowanych w 16 sesji tematycznych oraz sesje posterowe.

Jednym z prelegentów był dr hab. n. med. Marcin Siwek, który wygłosił wykład pt. „Badania markerowe w zaburzeniach dwubiegunowych”. Omówił w nim badania, mające na celu wytypowanie substancji lub parametrów biochemicznych, które albo są specyficzne dla choroby afektywnej dwubiegunowej, bez względu na jej fazę i stopień zaawansowania (tzw. markery cechy), albo też mogą odzwierciedlać określone etapy jej przebiegu, czy epizody oraz ich nasilenie (tzw. markery stanu).  Można sobie wyobrazić, że odkrycie wiarygodnych i łatwych do oznaczenia w laboratorium markerów, dało by ogromne korzyści, takie jak np. szczegółowy wgląd w etiologię choroby, możliwość zwiększenia rzetelności jej diagnozy (w tym ułatwienie różnicowania choroby afektywnej dwubiegunowej z jednobiegunową), możliwość oceny efektów leczenia i ryzyka nawrotu lub lekooporności. Dr hab. n med. Marcin Siwek przedstawił w tym kontekście badania markerów: stanu zapalnego, stresu oksydacyjnego oraz oznaczenia zmian stężenia cynku i miedzi.

Jak na razie wyniki tych poszukiwań nie mają zastosowania w praktyce lekarskiej i służą głównie poznaniu podłoża biologicznego choroby afektywnej dwubiegunowej, jednak w przyszłości, zintegrowane ze sobą, mogą stworzyć szanse na stworzenie baterii użytecznych klinicznie testów laboratoryjnych.

Przeczytaj również:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wykład specjalisty Centrum na temat leczenia bólu

W dniu 6 grudnia w Krakowie, pod patronatem Małopolskiego Konsultanta Wojewódzkiego ds. Opieki Paliatywnej, odbyły się warsztaty szkoleniowe pt. „Problemy pacjenta w medycynie…...

Zamknij