Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład specjalistki Centrum na ogólnopolskiej konferencji dotyczącej uzależnienia i współuzależnienia

W dniach 23-25 października 2017 roku odbyła się w Warszawie konferencja „Psychoterapia zaburzeń emocjonalnych u osób uzależnionych i współuzależnionych w pogłębionej fazie terapii”, zorganizowana przez Instytut Psychologii Zdrowia, przy współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Konferencja zgromadziła 120 specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów oraz psychologów z całej Polski, na co dzień pracujących terapeutycznie z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin. Specjalistka Centrum mgr Jolanta Ryniak wygłosiła wykład „Psychoterapia osób uzależnionych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi – możliwości i ograniczenia”. Następnie przeprowadziła warsztat, w trakcie którego omawiano specyfikę pracy klinicznej z pacjentami uzależnionymi, u których występuje dodatkowe schorzenie psychiczne. Zastanawiano się na ile możliwa jest realizacja celu całkowitej abstynencji, a na ile wystarczające jest ograniczenie picia alkoholu lub innych środków psychoaktywnych oraz koncentracja w pracy terapeutycznej na poprawie jakości życia i funkcjonowania psychospołecznego.

mgr Jolanta Ryniak

Ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor i specjalista psychoterapii… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Przeczytaj poprzedni wpis:
To tylko złe zachowanie, czy już zaburzenie? – wywiad naszego specjalisty

Młodość ma swoje prawa. Teoretycznie wie to każdy rodzic, ale jak ocenić, czy nasze dziecko po prostu przechodzi właściwy dla swojego…...

Zamknij