Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych

W dniach 7 i 8 lipca 2017 roku specjalistka Centrum Dobrej Terapii mgr Jolanta Ryniak poprowadziła blok szkoleniowy na temat zagadnień psychopatologicznych w uzależnieniach, realizowany w ramach „Szkoły Trenerów Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych”. Szkolenie zostało zorganizowane po raz drugi przez Krakowskie Towarzystwo Medyczne, przy współudziale Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W szkoleniu uczestniczyli lekarze psychiatrzy, specjaliści psychoterapii uzależnień, pedagodzy szkolni oraz profilaktycy z całej Polski. Zajęcia miały charakter wykładowo-warsztatowy, a ich celem było poszerzanie wiedzy na temat zagadnień diagnostycznych, rozumienia trudności emocjonalnych tych pacjentów/klientów oraz umiejętności postępowania korekcyjnego lub terapeutycznego w przypadku osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży (uzależnionych od czynności), u których równocześnie współwystępują inne zaburzenia psychiczne oraz nieprawidłowe zachowania.

Przeczytaj również:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Czym jest depresja poporodowa?

U około 40-80% kobiet, które urodziły dziecko rozwija się tzw. smutek poporodowy (baby blues), czyli stan zwiększonej i chwiejnej emocjonalności,...

Zamknij