Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Specjalista Centrum poprowadził szkolenie “Kwetiapina i jej szeroki wachlarz działania w praktyce lekarza rodzinnego”

We wtorek 23 maja 2017 roku specjalista Centrum, lek. med. Paweł Gałek przeprowadził w Skarżysku Kamiennej szkolenie „Kwetiapina i jej szeroki wachlarz działania w praktyce lekarza rodzinnego”.

Szkolenie było dedykowane lekarzom POZ i miało charakter warsztatu i dyskusji panelowej. Przedyskutowano możliwości wykorzystania kwetiapiny jako bezpiecznej alternatywy w leczeniu bezsenności, zaburzeń zachowania u osób z otępieniem, zaburzeń lękowych, zachowań agresywnych i autoagresywnych u osób z upośledzeniem umysłowym i całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera). Omówiono także możliwości wykorzystania kwetiapiny w farmakoterapii osób uzależnionych od leków nasennych i uspokajających, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

W najbliższym czasie planowane są dwa kolejne szkolenia na ten temat, adresowane do lekarzy POZ: 30 maja w Krakowie i 20 czerwca w Nowym Targu. Oba poprowadzi lek. med. Paweł Gałek.

Przeczytaj również: