Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Specjalista Centrum poprowadził szkolenie “Kwetiapina i jej szeroki wachlarz działania w praktyce lekarza rodzinnego”

We wtorek 23 maja 2017 roku specjalista Centrum, lek. med. Paweł Gałek przeprowadził w Skarżysku Kamiennej szkolenie „Kwetiapina i jej szeroki wachlarz działania w praktyce lekarza rodzinnego”.

Szkolenie było dedykowane lekarzom POZ i miało charakter warsztatu i dyskusji panelowej. Przedyskutowano możliwości wykorzystania kwetiapiny jako bezpiecznej alternatywy w leczeniu bezsenności, zaburzeń zachowania u osób z otępieniem, zaburzeń lękowych, zachowań agresywnych i autoagresywnych u osób z upośledzeniem umysłowym i całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera). Omówiono także możliwości wykorzystania kwetiapiny w farmakoterapii osób uzależnionych od leków nasennych i uspokajających, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

W najbliższym czasie planowane są dwa kolejne szkolenia na ten temat, adresowane do lekarzy POZ: 30 maja w Krakowie i 20 czerwca w Nowym Targu. Oba poprowadzi lek. med. Paweł Gałek.

Przeczytaj również:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Maj miesiącem świadomości na temat zaburzenia osobowości typu borderline

Maj to miesiąc świadomości na temat zaburzenia osobowości typu borderline. Ma on na celu edukację na temat tego zaburzenia, jego mechanizmów…...

Zamknij