Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Publikacja specjalisty Centrum na temat bezsenności u osób uzależnionych od alkoholu

W najnowszym numerze czasopisma Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia (3/2017) ukazał się artykuł mgr Jolanty Ryniak „Bezsenność u osób uzależnionych od alkoholu”. W pracy autorka zwraca uwagę specjalistów psychoterapii uzależnień na fakt, że problem nadmiernego używania alkoholu oraz uzależnienie, może być związany z różnymi zaburzeniami psychicznymi i zachowania, w tym z bezsennością. Picie alkoholu w większych dawkach, może przyczynić się do powstania i utrwalenia bezsenności oraz w rezultacie doprowadzić do uzależnienia. Nasilające się problemy ze snem obserwuje się u pacjentów w okresie intensywnego picia alkoholu, w trakcie odstawiania alkoholu oraz w okresach krótkoterminowej i długoterminowej abstynencji. Wyniki badań wskazują, że utrzymujące się objawy bezsenności w trakcie okresu zdrowienia mogą doprowadzić do nawrotu uzależnienia.

mgr Jolanta Ryniak

Ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor i specjalista psychoterapii… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:
Przeczytaj poprzedni wpis:
W jaki sposób możesz ograniczyć picie alkoholu?

Zastanawiasz się czy Twoje picie alkoholu jest bezpieczne? Czy faktycznie jeszcze nad nim panujesz? Chcesz przemyśleć sprawę i zastanowić się…...

Zamknij